Sponsoring, samen elkáár versterken.

Wordt u onze toekomstige sponsor?

Sponsoring is een overeenkomst waarbij beide partijen elkaar versterken. Daarom proberen wij de sponsormogelijkheden voor eenieder ook zo passend mogelijk te maken. Hiervoor zijn verschillende opties zoals u helemaal onderaan kunt lezen. Mocht u geïnteresseerd zijn, of verdere informatie
willen over de mogelijkheden neem dan gerust contact met ons op.

Zoals u misschien wel weet  is S.V. Hamarithi de grootste en veelzijdigste gymsportvereniging van de Bommelerwaard. Onze leden komen uit de hele Bommelerwaard en verder. Momenteel  zijn er ruim 150 kinderen lid. Door de aanwezigheid van veel talent en juiste begeleiding van opgeleide trainsters is het niveau de laatste jaren flink omhoog gegaan. Regelmatig zijn de turnsters met hun behaalde resultaten in de regionale weekbladen te vinden. Daarnaast stroomt gemiddeld 60% door naar landelijke wedstrijden, die gehouden worden in Beverwijk, Amersfoort en zelfs Amsterdam. In 2013 werd Donna van Wijgerden Nederlands Kampioen Turnen dames in de Allround finale in Nationaal 2. In 2015 werd Emma Burghout Nederlands Kampioen turnen dames op het onderdeel vloer in de Toestel finale bij de pupillen Nationaal 3.

Sponsoring

Sponsoring is een bron van inkomsten die niet meer is weg te denken uit de Nederlandse sportwereld. De relatie tussen het bedrijfsleven en de georganiseerde sport heeft zich de laatste jaren flink uitgebreid. Naast de reguliere ledencontributie, brengt sponsoring een aanvullende geldstroom in, die nodig is om vakbekwame trainers aan te stellen én om turntoestellen te onderhouden.

Door de steeds verder teruglopende overheidssubsidies zijn sponsorinkomsten een steeds noodzakelijker wordende bron van inkomsten voor onze vereniging. Onze vereniging heeft diverse nieuwe toestellen nodig waarop onze leden goed kunnen en nog veiliger kunnen oefenen voor de wedstrijden. Elk jaar zijn we bijna verplicht om sommige oudere toestellen te vernieuwen. Dit alles kunnen we niet alleen uit de ontvangen contributies bekostigen.

Helpt u ons mee?

U steunt en draagt  de leden van Sportvereniging Hamarithi een warm hart toe. Daarnaast levert het u de nodige publiciteit op! De naam van uw bedrijf wordt meerdere malen getoond zoals op onze website, ook op social media zoals Facebook, Twitter en in de kranten. De leden van onze vereniging turnen door heel Nederland, daarom is uw bedrijf zichtbaar in een groot gebied.
Het gezegde is “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is bij ons op zijn plek!

Met vriendelijke groet,

Bestuur  S.V.Hamarithi
Bankrekeningrekeningnummer: 32.60.09.027    K.v.K. te Tiel: V40156176    Aangesloten bij KNGU
Secretariaat: Simon van Boggelen,  Aalst (secretariaat@hamarithi.nl )

Sponsormogelijkheden

U kunt informatie winnen via het bestuur of de technische leiding.
Bankrekeningrekeningnummer: 32.60.09.027    K.v.K. te Tiel: V40156176    Aangesloten bij KNGU

Menu