Leren jureren? Geef je op!

Wat is jureren?

Jureren is eigenlijk in grote lijnen het verschil tussen je eigen waarneming en het ideaal beeld. Tijdens het waarnemen als jurylid heb je te maken met: – Afwijkingen: houdingsfouten, technische fouten. – Noteren: onderdelen, afwijkingen – Cijfer berekenen: jurybepalingen, jurybriefje – Motiveren cijfer. Een jurylid maakt steeds een vergelijking tussen datgene wat hij ziet en zijn interpretatie van de criteria.

Het jureren

Jureren is het proces waarbij een jurylid een oefening waarneemt en vergelijkt met het ideaalbeeld. Deze vergelijking zal nooit 100% juist zijn: – hoe goed was de waarneming? – zijn de vastgestelde criteria goed geïnterpreteerd? – was de waarneming objectief?

De juryopleidingen van de KNGU

Om goed te kunnen jureren heeft de KNGU een aanbod van juryopleidingen op diverse niveaus en disciplines.
Voor beginnende juryleden is er een beginnerscursus aan de hand van een opdrachtenboekje. Minimum leeftijd is 14 jaar. Deze opleiding loopt onder het project “Your Turn” > Inschrijven Junior Jury Your Turn.

Voor de overige juryopleidingen geldt: Duur: Een juryopleiding duurt gemiddeld 21 uur inclusief het examen. Naast de instructie-avonden zullen er opdrachten mee gegeven worden om thuis te doen om zo het jureren onder de knie te krijgen. Voor de zelfstudie kun je uitgaan van gemiddeld twee uur per week gedurende de opleiding. Kosten: Juryopleidingen en het cursusmateriaal worden gratis verstrekt door de KNGU. Een jurylid dient lid te zijn van een vereniging aangesloten bij de KNGU. Aanmelden: Inschrijvingen voor juryopleidingen moeten digitaal worden gedaan op datum en plaats, zie juryopleidingen / jurybijscholingen. Toelatingseisen: Leeftijd minimaal 16 jaar bij aanvang van de juryopleiding.

Menu