Tot stand komen van vereniging

Eind 1977 staken diverse personen uit Nederhemert de koppen hoofden bij elkaar om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren om in Nederhemert een gymvereniging op te richten. In het kader van een stimuleringsprogramma van de overheid om de schoolkinderen meer aan het bewegen te krijgen, besloot de toenmalige Gemeente Kerkwijk om een C- Sportaccommodatie te bouwen. Dit betekende dat er in Nederhemert een gymzaal werd gerealiseerd. Dit was voor de oprichtingscommissie de reden om het onderzoek te starten voor het realiseren van een sportvereniging. Mart Vermaat, Eugenie de Jong, Hetty Hazelhof, Joke Verploegh, Hennie Smits, Betty van de Werken, Jan Blankers en Rinus Bracht waren de personen in de oprichtingscommissie. Eind 1977 werden de eerste oriënterende gesprekken gevoerd, waarbij Ans Nieuwenhuizen uit Andel een belangrijke rol speelde. Ans was belangrijk voor het technische gedeelte en zij adviseerde de commissie op het gebied van de inrichting van de zaal en hoe de opbouw van de groepen en lessen gerealiseerd diende te worden. Eind  1977 werd een inloopavond gehouden in het dorpshuis waar de plannen uitgelegd werden en kandidaat leden zich konden opgeven. De belangstelling was overweldigend, rond de 200 personen gaven zich op als lid. Het was nieuw in Nederhemert en de commissie wist ook wel dat dit aantal niet realistisch was voor de toekomst.

De eerste lessen starten op 4 januari 1978, met de volgende instructeurs:
Ans Nieuwenhuizen voor de meisjes,
Gerard van de Schoot voor de jongens en
Dirk Vos voor de volleybal afdeling.

Na twee maanden werd de oprichtingsvergadering gehouden op 3 maart 1978, waarbij ook de naam van de sportvereniging onthuld werd. Dat werd en is nog steeds een unieke naam “Hamarithi”. Deze naam kwam tot stand via een oproep aan de inwoners van Nederhemert om een naam op te geven voor de nieuwe sportvereniging. De commissie besloot het idee van Jansje Blankers te belonen. Haar idee was om de naam van Nederhemert uit de jaren 1200 te gebruiken als basis, de naam was toen Hamarithe, de naam werd aangepast naar Hamarithi. Op de oprichtingsvergadering is Jan Vos tot het bestuur toe getreden en is nog steeds als enige actief vanaf de oprichtingsvergadering. De vereniging meldde zich aan bij de toenmalige KNCGV(Christelijke gymnastiekbond), hiertoe werd besloten omdat deze bond het kind centraal stelde en het recreatieve gedeelte een belangrijk onderdeel was van de activiteiten.

Doelstellingen

Hamarithi heeft als vereniging diverse doelstellingen. Als eerste het sportieve gedeelte om de jeugd een podium te geven om meer te kunnen bewegen, als recreant en eveneens prestatie gericht in diverse selectie groepen om zo hoog mogelijk te presteren. Daarnaast was en is Hamarithi nog steeds zeer actief op het sociale vlak, door allerlei nevenactiviteiten te organiseren voor zowel leden als niet leden voor  Nederhemert en haar omgeving. In het oprichtingsjaar 1978 werden niet veel activiteiten georganiseerd, de nadruk lag op de opstart fase van de vereniging. De opkomst in het eerste halfjaar was enorm, na de zomervakantie bleek de opkomst niet goed, van de 200 leden bij de start bleven ca 120 leden over in de 2e helft van 1978. Om de vereniging verder te profileren kwam in november 1978 het 1e exemplaar van Sportief uit de clubkrant, deze werd huis aan huis in Nederhemert verspreid. Na 34 jaar werd de laatste editie van Sportief in november 2012
uitgebracht. Onze nieuwe website heeft de taak en functie van Sportief overgenomen, onze website is te bezoeken onder www.hamarithi.nl

Hamarithi als omnivereniging

Turn afdeling met recreatieve lessen en selectiegroepen, met als doel prestatieverhogend werken, voor zowel jongens als meisjes. Het aantal jongens-leden is door de tijd heen zeer laag geweest en zelfs is er een periode geweest dat wij geen jongens turnen in ons lessenpakket aanboden. Volleybal afdeling, o.l.v Dirk Vos deze afdeling heeft jaren op eigen benen gestaan, in de jaren tachtig is een samenwerking verband met Parnassia uit Aalst aangegaan, omdat het ledenaantal te laag was om in competitieverband deze sport te beoefenen, echter door afnemende belangstelling is Hamarithi eind jaren 80 gestopt met deze afdeling. In 1981 start Hamarithi met een actieve tafeltennis afdeling, Gerti van de Werken en jongens van familie de Koning waren de drijvende krachten achter deze afdeling. Hamarithi speelde op vrijdagavond haar competitiewedstrijden, er werd zowel aan de senioren competitie als zowel aan de jeugd competitie deel genomen. Hamarithi meldde zich bij de NTTB aan, wat een leuke bijkomstigheid was dat wij het 50.000 ste lid inschreven, hiervoor werd Hamarithi tijdens de interland Nederland-Rusland in Helmond in de bloemtjes gezet. Artje van der Vliet was het 49.999 lid, 50.000 ste Gerti van de Werken en Jan van Genderen het 50.001 ste lid. Onze vereniging kreeg hiervoor een officiële Joola wedstrijd tafel. Tafeltennis heeft zich niet definitief kunnen wortelen in Nederhemert, medio jaren negentig, zijn wij gestopt met deze afdeling.

 (foto: uit de oude doos)

Onze kernactiviteit is turnen én gymnastiek.

In 1979 werd gestart met het deelnemen aan wedstrijden, op zowel Gewestelijk niveau, als regionale wedstrijden voor onze selecties, voor de recreatieve groepen werden alleen aan regionale wedstrijden deel genomen. Een van de hoogtepunten van het seizoen was de jaarlijkse Sport en Speldag van het Gewest Brabant Limburg, op deze dag werd sport, spel en dans gecombineerd. Op deze dag in juni kwamen alle verenigingen met hun leden (variërend van 1400 tot 1800) naar een locatie in het Gewest, onze 1e asp.dag was in Eethen. Deze dag werd geopend met een mars van alle deelnemers door het organiserende dorp, in het ochtendprogramma stond het sport gedeelte centraal, waarbij de deelnemers hun proeven van bekwaamheid lieten zien, en het middagprogramma stond het spel centraal, en diverse demonstraties. De dag werd afgesloten met een dans van alle deelnemers. In 1985 heeft Hamarithi deze dag mogen organiseren, op het sportcopmplex van v.v.Kerkwijk verwelkomden wij deze dag 1500 deelnemers.

Resultaten turnen toen al goed

De resultaten van de selectie groepen in de jaren ’80 waren redelijk tot goed, er was dan ook een goede lichting turnsters, zoals Jolanda van de Werken, Anja van Loon, Marijke Groeneveld en onder andere Willemien van Genderen. Anja en Marijke  presteerde in 1988 op de landelijke wedstrijd van het KNCGV  boven verwachting goed. In die tijd was er een ritmische afdeling, waarbij in teamverband aan wedstrijd werd deelgenomen. Hierbij was Hamarithi succesvol. Enkel in het oog springende resultaten waren in 1986 een 7e plaats in Leiden, 1e plaats in Almkerk 1989.

 (foto: uit de oude doos, clubkampioenschappen Nederhemert)

De recreanten turnden onderlinge wedstrijden in de regio, tegen verenigingen uit Gameren DIO, de Brug Hedel, Sportivo Poederoijen en Octopus/Bruchem, en uiteraard de jaarlijkse clubkampioenschappen.

Nadat Ans Nieuwenhuizen begin jaren 2000 haar activiteiten bij Hamarithi beëindigde en Sandra Kerkhoff deze overnam, is in 2003 Femke Rooijens op 15 jarige leeftijd bij Hamarthi les kwam geven. Eerst liep zij stage bij Sandra Kerkhoff en later nam zij deze groep over. De selectiegroepen werden in nieuw leven geblazen. In 2004 werd met de nieuwe selectie groepen voor het eerst o.l.v. Sandra en Femke deelgenomen aan wedstrijden in Ochten. Het niveau gaat met het jaar vooruit, de extra trainingsuren die de selectie maakt, betaald zich dan ook uit. In 2007 bereikte leden van Hamarithi  voor het eerst een regiofinale, 2008 werden finales bereikt op districtsniveau in Hooglanderveen en Veenendaal. In 2011, behaalde wij in de rayonfinale in Amersfoort 8 medailles waarbij Inez van Engelen kampioen werd. Op landelijke finale 4e divisie turnde Kim van Wijk goed mee.
(foto: 2010 Clubkampioenschappen)

In 2012, werd Quinty Vos districtskampioen in divisie 5 en turnde Tessa van Dalen en Diede Everaars hun debuut op landelijk podium in Leek bij de ½ finale NK. Diede wist zelfs het NK 3e divisie in Utrecht te behalen. In 2013 turnde er zelfs 4 turnsters richting de voorrondes van het NK.

Als klap op de vuurpijl behaalde Donna van Wijgerden in 2013  de Nederlandse titel bij het NK turnen (instap nationaal 2), een historisch moment voor Hamarithi.

Door de goede en mooie resultaten, ontstaat er een aanzuigende kracht uit de regio, het spreekt vele leden aan om bij Hamarithi te komen en mogen trainen, onze selectie groepen bestaan nu uit ca 45 turnsters.

Onze huidige trainersstaf bestaat uit trainers en assistent trainers, de volgende personen Femke Rooijens, Sandra Kerkhoff, Martine van der Vliet, Laura Ruijsch, Laura Koolhaas en Carlotte Klop bemannen deze staf. Sinds 2009 heeft Hamarithi een actieve street dance afdeling o.l.v. Louelle Buijsse, deze afdeling verzorgt haar lessen vanuit dorpshuis Den Ham in Zuilichem, ca 35 personen bezoeken deze lessen. Hamarithi heeft de afgelopen jaren veel nevenactiviteiten georganiseerd voor leden en niet leden.

In 1979 werd voor het eerst deelgenomen aan de avond vierdaagse in de Bommelerwaard, in de hoogtijdagen waren wij present op drie afstanden 5,10 en 15 km, met een deelnemers aantal van 100, echter in 2007 zijn wij met deze activiteit gestopt, onze vereniging was in de loop van jaren veranderd van dorpsvereniging naar een regionale vereniging, de meeste van onze leden gingen individueel lopen of met de basisschool. Afgelopen jaar is het weer opgestart en Sandra Kerkhoff met een groep aan de 5 km deelgenomen.

Als afsluiting van het sportieve seizoen, organiseerde wij een verrassingstocht, een evenement waarop diverse locaties in Nederhemert sportieve opdrachten uitgevoerd uitgevoerd diende te worden. Dit evenement staat vast op de agenda in Nederhemert, afgelopen jaar is deze verrassingstocht voor 34e keer gehouden, en nog steeds zijn de deelnemers zeer enthousiast, vooral doordat de spellen plaats vinden op de Binnenweg,Maas, Brandweer en bij transportbedrijf Vos.

Enkele jaren hebben wij naast de verrassingstocht ook een groot dart toernooi mede gehouden, waarbij de huidige wereldtopper Michael van Gerwen 3 maal de Open Nederhemert dart toernooi op zijn naam wist te schrijven.

Droppings vanaf 1980 werd ieder jaar in het 4e kwartaal een dropping gehouden, waarbij de deelnemers middels een vrachtauto naar de dropplaats vervoerd werden, dat was al een ware happening. Wij wisselden de eindpunten af terug komen in Nederhemert, aan zo’n tocht werd de opdracht mee gegeven je mag niet gezien worden door de controleurs van Hamarithi, en de groep kreeg een opdracht door een of meerdere leden van de groep verkleed aan te laten komen, bijv als Sjeik, Visser, Prins Willem Alexander en Maxima etc. Eindpunten buiten Nederhemert hadden een ander karakter, waarbij opdrachten en vragen van de drop regio uitgevoerd moesten worden. Het vervoer van de deelnemers met een vrachtauto, is door gewijzigde regelgeving komen te vervallen, en droppen met een touringcar was niet zo leuk en de prijs hiervan was veel te hoog, daardoor was het financieel niet meer verantwoord om droppings uit te blijven zetten.

Hamarithi heeft vanaf het begin zeer actief activiteiten georganiseerd (foto: bommelerwaardcup) om de clubkas te spekken.  In de eerste jaren van ons bestaan organiseerde wij een tweedaagse bazar, waarbij de inwoners en leden op diverse stands prijzen konden winnen, je moet dan denken aan een schiettent,brieventent,sjoelen, bierpul schuiven, en Rad van Avontuur, in de jaren 80 toen de vrijdagavond aan belangstelling terug liep, introduceerden wij een thema avond de Sterkste Man van Nederhemert, hierbij bestreden teams elkaar op onderdelen zoals koeien melken, wiel wisselen, rodeo stier, Home train wedstrijden etc. Dit weekeind was altijd een goede financiële injectie. In 2007 zijn wij hiermee gestot, omdat de publieke belangstelling tot een nul punt was terug gelopen. Als alternatief van de bazar is de verrassingstocht verder uitgebouwd en in samenwerking met Eetcafe L&L is daar een nieuwe inkomsten bron aangeboord. Andere financiële acties zijn, sponsorloop, rommelmarkt, grote clubactie, slaatjes acties, rad slagen actie etc , ieder jaar worden 1 of 2 acties hiervoor gehouden.

Kamp

Kamp in 1987 zijn wij voor het eerst op kamp gegaan en dat was in Loon op Zand, dit kamp voor leden en niet leden wordt om de twee jaar gehouden, en was  steeds een groot succes. De laatste jaren is het kamp minder geworden, ook doordat leden van onze selectie de laatste jaren op trainingskamp gaan naar Flik Flak in Den Bosch. Dit jaar genoten 31 turnsters van Hamarithi van het Flik Flak trainingskamp.

(foto: kamp 2013)

Winter en Zomershow, dit is een twee jaarlijks evenement, waarbij alle groepen hun kunnen presenteren aan ouders , familie en vrienden. Ieder jaar worden aan deze shows een thema gegeven, door onze leden wordt een gevarieerd en spectaculair programma uitgevoerd. De laatste jaren is het niveau van deze show met sprongen vooruit gegaan, de laatste uitvoeringen was Sporthal de Maaijenbogerd uit verkocht. Wat voor andere activiteiten werden in de loop der jaren georganiseerd, Sport en spelmiddagen, deelname aan optocht van de Oranjevereniging met eigen wagen, pannekoeken op de braderie van Nederhemert, playback shows in de jaren 80 hierin waren wij de tijd ver vooruit met video opname en tv beelden in de kleedkamers van de deelnemers. Hamarithi heeft twee jubilea gevierd het 5 jarig bestaan in 1983, dit lustrum werd opgeluisterd met een film, sponsorloop, prestatieloop, talenten jacht, discoavond en spelmiddag. 25 jarig bestaan werd gehouden met een receptie in Aalst en een jubileum uitvoering, en een vierdaagse in juli 2003, in grote feesttent aan de Boterbloemstraat, waarbij een dart toernooi, feestavond met band Shark en een afsluitende verrassingstocht in het teken van 25 jaar Hamarithi.

Hamarithi is in 1989 gestart met gymlessen in Aalst, aangezien de vereniging niet statutair in de Gemeente Brakel geregistreerd was, hebben wij de vereniging Hamarithi/Aalst in 1991 opgericht, waardoor de subsidie aanvragen gehonoreerd werden.

Menu