SV Hamarithi vraagt haar leden om gegevens zoals naam, adres, geboorte data etc. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een correcte ledenadministratie. Tevens zijn deze gegevens gedeeltelijk nodig voor het lidmaatschap KNGU, opgave voor wedstrijden, wedstrijdpaspoorten etc.
Hamarithi hanteert de volgende regels op het gebied van gegevensbeheer en privacy.

 • Hamarithi vraagt haar leden niet om meer gegevens  dan strikt noodzakelijk voor een correcte bedrijfsvoering.
 • Gegevens ten behoeve van leden administratie worden opgeslagen op een beveiligde server in Nederland.
 • Gegevens van leden worden nooit beschikbaar gesteld aan derden anders dan noodzakelijk voor lidmaatschap KNGU en/of deelname aan wedstrijden en evenementen.
  (bijvoorbeeld Bommelerwaard Cup, Turnkamp, Sjors Sportief en Beweegdiploma)
 • Leden stellen hun gegevens middels ingevuld digitaal aanmeldformulier beschikbaar.
 • Gegevens van leden zijn slechts toegankelijk voor train(st)ers en bestuur van SV Hamarithi.
 • Gegevens van oud-leden worden na beëindiging van het lidmaatschap verwijderd.
 • In groepsmail worden email adressen afgeschermd voor derden

Foto-/videomateriaal van onze leden

Tijdens trainingen en wedstrijden kunnen foto’s en video’s worden gemaakt van onze leden. Deze beelden worden gebruikt voor trainingsdoeleinden, publicatie in de pers of gebruikt op Facebook en op de website van Hamarithi.

 • Bij het maken van beelden door onze leiding zal rekening worden gehouden met houdingen van de leden. Houdingen als split etc. zullen zoveel mogelijk worden voorkomen.
 • Beeldmateriaal gepubliceerd op website of Facebook zal zo veel mogelijk worden beschermd tegen kopiëren door derden
 • Beeldmateriaal bedoeld voor publicatie wordt na publicatie verwijderd van privé telefoons/camera’s/gegevensdragers van degene die de beelden heeft gemaakt.
 • Hamarithi is niet verantwoordelijk voor beelden die worden gemaakt door derden.
 • Hamarithi is niet verantwoordelijk voor beelden die worden gemaakt door externe fotografen tijdens wedstrijden.
 • Heeft u moeite met publicatie van beelden neemt u dan contact op met het bestuur van Hamarithi : secretaris@hamarithi.nl of info@hamarithi.nl
Menu