↑ Terug naar De Club

Bestuur

S.v.Hamarithi is een gezellige, sociale vereniging waar ook hard gesport wordt. De laatste jaren is Hamarithi sterk gegroeid. Om dit alles in goede banen te leiden is er een duidelijke bestuursstructuur. Hieronder kunt u zien wie op dit moment het bestuur vormen en daarbij behorende verantwoordelijkheden.
Wilt u of uw kind lid worden van Hamarithi of wilt u om een andere reden in contact komen met het bestuur, dan kunt u een e-mail sturen aan info@hamarithi.nl . Tevens kunnen alle vragen aangaande de selectiegroepen gericht worden aan dit e-mailadres.
Is uw kind reeds lid bij de recreatie van Hamarithi en heeft u vragen over de recreatie, dan kunt u een e-mail sturen aan recreatie@hamarithi.nl
Tevens zijn de bestuursleden regelmatig voor of na de lessen in de sporthal aanwezig. Ook dan is er de mogelijkheid  om betreffende persoon aan te spreken.

Bestuur

 • Voorzitter: Jeroen Veldhuijzen
 • Secretaris: Simon van Boggelen
 • Penningmeester: Jan Vos
 • Ledenadministratie: Nelinda van Dalen
 • Coördinator Selectie: Nicky ’t Lam
 • Coördinator Recreatie: Margreet van de Werken
 • Coördinator Sponsoring: Jan Vos
 • Lid Recreatie: Suzanne van der Meij
 • Lid Selectie: Marianne Everaars
 • Sponsorcommissie: Margreet van de Werken, Jan Vos, Marianne Everaars
 • Beheer website: Marianne Everaars, Femke Rooijens, Simon van Boggelen

Technische commissie

 • Hoofd technische commissie: Femke Rooijens
 • Leidster: Martine van der Vliet (kleutergymnastiek, recreatiegymnastiek en selectie)
 • Leidster: Louelle Buise (alle dansgroepen)
 • Leidster: Carlotte Klop (selectie, alle groepen)
 • Leidster: Laura Koolhaas (selectie, alle groepen)
 • Leidster: Ingvill van Buuren (selectie, D1, en bovenbouw)
 • Leidster: Laura Ruijsch (selectie, alle groepen)

Ereleden

 • Erevoorzitter: Mart Vermaat

Inschrijvingen Kamer van Koophandel

 • Onder nummer; 40156176

Beheerster sporthal

 • Sophie de Haas
 • Sportfondsen